בית חב"ד רחובות ההולנדית


השליח משה טברדוביץ מדליק את החנוכיה בספורטק רחובות ההולנדיתהרב משה טברדוביץ ורעייתו
מפעילים את בית חב"ד ברחובות ההולנדית

טלפון: 054-691-7770

כתובת: הר הצופים 29ב' דירה 13.

בבית חב"ד - שיעורי תורה, ערבי נשים,
בר-מצווה, בדיקת מזוזות ועוד ועוד.

בית חב"ד פועל גם בעמק הטל - אמיליו, המקום משמש כבית כנסת בשבתות.

 זמני התפילות: מנחה וערבית בזמן הדלקת נרות. 
שבת בבוקר 7:30 שיעור חסידות, שחרית בשעה 8:30, ולאחרי תפילת שחרית קידוש והתוועדות חסידית.