פעילות בית חב"ד רחובות 'סובבת' יחד עם 'מעגל השנה' מחד.
ומאידך קיימת הפעילות השוטפת-קבועה.

במדור זה תוכלו ללמוד על הפעילות העניפה.