בראש השנה אנו ממליכים את הקב"ה עלינו למלך, וההכנות מתחילות בחודש אלול.

למדור ראש השנה

ילדים לומדים על חגי תשרי

 תקיעת שופר
במהלך חודש אלול, נוהגים אנו לתקוע בשופר בכל יום. נציג בית חב"ד רחובות מבקר בכל בתי הספר והגנים, אולפני העולים, ומקומות נוספים לתקיעת שופר.

ר' מיכאל רייניץ מסביר לילדים על השופר    ר' מיכאל רייניץ תוקע בשופר באחד הגנים

 בראש השנה, מצוות היום בשופר. חסידי חב"ד מגיעים לכל מקום בעיר רחובות בכדי לתקוע בשופר. במרכזי רפואה, גנים ציבוריים, רחובות ראשיים, לחולים בביתם ובכל נקודה בעיר.

סדנת שופרות 
סדנת שופרות גדולה מתקיימת בקניון רחובות. ובנוסף לכך מעבירים בבתי הספר והגנים סדנאות נוספות. הילדים לומדים על השופר, ממה הוא עשוי, תהליך הכנתו, והעיקר על התקיעה בשופר.

כך שאלפי ילדי רחובות מכירים ושומעים את השופר.

סדנת שופרות