מידע נוסף על התפילין   מידע נוסף על המזוזה

מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל. מזוזה

המזוזות הן אפוא 'שומרות הסף' שלנו וחשוב מאוד שיהיו כשרות למהדרין. מזוזה שאות אחת ממנה נמחקה או נפגמה – היא חסרת כל ערך. דין זה תקף גם לגבי התפילין. תפילין שפרשיותיהם או בתיהם נפסלו אינם תפילין והמברך עליהם מברך 'ברכה לבטלה'.

פעמים רבות השיב הרבי זי"ע לאנשים - אשר בקשהו ברכה לרפואה או פרנסה - לבדוק את התפילין ו/או המזוזות. סיפורים רבים התפרסמו מאז על בעיות שנפתרו לאחר תיקון התפילין והמזוזות.

על-פי המנהג יש לבדוק את התפילין והמזוזות פעם בשנה או שנתיים. בית-חב"ד מעסיק סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה אשר יבדוק את התפילין והמזוזות שלכם.

במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעות בית-חב"ד תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים.

פנו עוד היום לבית חב"ד, לקניית ובדיקת התפילין והמזוזות.
במרכז 'ופרצת' חב"ד, הרצל 155 (בחצר) 08-947-3386.