מרכז 'ופרצת' חב"ד - תשמישי קדושה

Machzor

tefillin

Tallis

Shofar

Kiddush Cup

במרכז 'ופרצת', תמצא את כל מה שאתה צריך, כדי לחיות כיהודי.

Dancing Flames

Mezuzah 3 (small)

Megilah

Talmud

טליתות•תפילין•מזוזות
ספרי קודש•כלי כסף•כיפות•מתנות•ועוד

שעות פתיחה: א - ו 9:15-13:30 ♦  א.ב.ד.ה. 16:00-19:00 

רח' הרצל 155 (בחצר) רחובות, 08-9473386

(החנות נמצאת בבית חב"ד)  

מצפה לראותכם
שלמה נאבול

בדיקת תפילין ומזוזות לחצו כאן