מכתבי תודה

במהלך השנים הגיעו לבית חב"ד מכתבי תודה רבים.  מציבור רחב המכיר תודה לפעילות ברחובות.
העלנו לאתר דוגמית קטנה מהמכתבים.

קייטנה במרכז רפואי קפלן

קייטנה במרכז רפואי קפלן 2

בית הספר שריד

"קרן"

בית הספר התיכון 'דה-שליט'

'אולפן מכללה עירונית'

מרכז רפואי 'קפלן'

מרכז רפואי 'קפלן'

תגובות מילדים והורים במרכז הרפואי 'קפלן'

הוסטל 'בית ענת'

פרוייקט חונכות 'פר"ח'

ע.ל.ה העמותה למען הקשיש

בני עקיבא

בית הספר שריד.