"אם שמרתם נרות של שבת - אני מראה לכם נרות של ציון" (ילקוט שמעוני, בהעלותך)

זמני הדלקת נרות בכל העולם
מדור שבת

נרות השבת והחג הם קרן האור שמאירה ומחממת זה דורות רבים את הבית היהודי. אותן שלהבות קטנות מקרינות סביבן אור יהודי וקדושה עתיקת-יומין שבכוחן להחיות את נשמותינו בתקופה דלת-אור זו.

שעת הדלקת הנרות היא גם שעת רצון. הקב"ה קרוב יותר באותה שעה וקל יותר לבקש ממנו את כל הנצרך. לכן נהגו נשות ובנות ישראל לבקש ברגע יקר זה את כל משאלות ליבן.

משום כך חשוב מאד שכל אשה ובת יהודיה תדליק נרות מידי ערב שבת וחג. ילדה מתחילה להדליק נרות מגיל רך ביותר ולפחות מגיל שלוש. היא מדליקה נר אחד ולאחר הנישואין - שני נרות.

בערב שבת בית חב"ד רחובות מחלק במקומות מרכזיים בעיר נרות שבת. בנות עוברות ברחוב הרצל, בקניון ובמרכז רפואי קפלן. אלפי נשים מקבלות מידי שבוע  ערכת נרות שבת. בערכה שתי נרות, זמן ההדלקה ונוסח הברכה.

candle lighting 3

מהלכות הדלקת הנרות

§         ישנו מנהג יפה לתרום לצדקה לפני הדלקת הנרות.

§         מצות הדלקת נרות שבת-קודש ניתנה לאשה בשל היותה עקרת-הבית והאחראית על אופיו.

§         תחילה מדליקה הבת ואחריה האם.

§         גם גבר בודד חייב להדליק נרות שבת וחג.

§         רצוי להעמיד את הנרות על השולחן שעליו סועדים את סעודת השבת.

§         כשחל חג בערב-שבת - אין להציג גפרור וכדומה כדי להדליק נרות יש להדליקם רק על-ידי העברה מאש שבוערת כבר, משום שאין ליצור אש חדשה בחג. אם אין אש שבוערת כבר - אין להדליק את הנרות.

§         כשהשבת חלה בערב-חג - מדליקים את נרות החג רק לאחר צאת השבת, ורק באמצעות אש בוערת מלפני השבת.

§         מדליקים את הנרות, מכסים את העיניים בכפות הידיים ומברכים את ברכת הדלקת הנרות

 

ברכות הדלקת נרות שבת וחג:

ערב שבת:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת קדש".

בערב חג:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של יום טוב". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

בערב שבת שהוא גם ערב חג:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת ושל יום טוב". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

בערב ראש-השנה ובערב יום ב' של ראש-השנה:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר יום הזכרון". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

בערב שבת שהוא גם ערב ראש-השנה:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת ושל יום הזכרון". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

בערב יום-הכיפורים:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של יום הכפורים". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

בערב שבת שהוא גם ערב יום-הכיפורים:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, אשר קדשנו במצותיו, וצונו להדליק נר של שבת ושל יום הכפורים". וכן ברכת שהחיינו (ראה בהמשך)

ברכת שהחיינו שאומרים בהדלקת הנרות בערבי חגים:

"ברוך אתה א-דני א-להינו מלך העולם, שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה".