מכירת חמץ

מכיוון שאסור להחזיק ברשותנו חמץ בפסח, עלינו למכור את כל החמץ שברשותנו - לגוי. [לא ניתן לאכול, להשתמש או למכור במהלך חג הפסח כל חמץ שנמכר לגוי].

לפיכך, יש להניח במקום שמור (ארון, חדר וכדומה) כל חמץ שלא ייאכל או יישרף לפני חג הפסח, כולל כלי חמץ שלא נוקו כראוי.

את המקום יש לנעול או להדביק בדבק. אנו משכירים מקום זה לגוי שקונה את החמץ.

מכיוון שלמכירת חמץ זו פרטים רבים, רק רב מוסמך יכול לבצע מכירה זו. הרב משמש כשליח עבורך כדי למכור את החמץ בערב הפסח, וגם כדי לרכוש אותו שוב בצאת החג.

בסיום החג הפסח ניתן שוב להשתמש בחמץ ובכלים שנמכרו. 

על-פי ההלכה, ניתן למכור את החמץ עד לשעה מסויימת בערב פסח. ולכן בשנה זו עדיף למלאות את הטופס עד השעה 11:30 יום שני י"ד ניסן ה׳תשפ״ד - 22.04.24

שטר הרשאה למכירת חמץ

אני החתום מטה נותן כח ורשות להרב מנחם מענדל גלוכובסקי, רבה של קהילת חב"ד רחובות, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי לעשות עם כל מיני חמץ ותערובת חמץ שלי, שנמצאים אצלי ברשותי, או שנמצאים בידי אחרים, או שיש לי איזה חלק וזכות בהם, או שהם רק פקדון בידי אחרים, ביום ב', י"ד ניסן דהאי שתא תשפ״ד כאדם העושה בתוך שלו ממש. על כן אני הח"מ, בחתימת ידי, עושה שליח ומורשה את הרב מנחם מענדל גלוכובסקי, לעשות לי זכות ולמכור את כל הנ"ל קודם זמן איסורם לאיזה אינו יהודי שירצה, וכן להשכיר את כל המקומות והחדרים שנמצא בהם איזה פרט מהאמור למעלה, הן בעצמו והן ע"י שלוחו לעשות את כל מה שירצה, וכל זה קיבלתי על עצמי.


אנא ציין את הכתובת בה מאוחסן החמץ.
ארץ: ישראל


השתמש בשדה זה כדי להוסיף מקומות נוספים בהם נמצא חמץ.


יחד עם מכירת החמץ, ראוי לתת תרומה עבור המכירה וצדקה לצורכי החג - קמחא דפסחא.

תמיד כשישבנו ליד שולחן הסדר וחגגנו את חג החירות, היתה השמחה מהולה במעט עצב. רבים מאחינו היו במצב כלכלי קשה ולא ידענו איך לעזור להם בעשרים השנים האחרונות בית חב"ד רחובות דואג ליהודים אלה ועורך סדרים ציבוריים בכמה שפות לכל המגזרים.

הסדר נערך כהלכתו ע"י רבנים בעלי ניסיון המעבירים את הסדרים בצורה נעימה ומכובדת, והסעודה כיד המלך ע"י קייטרינג מעולה. וכמובן שבסדרים משולבים העולים החדשיםכל זאת בתשלום סימלי בלבד כדי לאפשר לכל אחד להשתתף ב'ליל-הסדר'.

גם השנה (תשפ״ד) בית חב״ד מסייע לכל דיכפין לעריכת ליל הסדר כהלכתו. 

זוהי ההזדמנות שלנו ושלך לעזור לנזקקים, תרום בעין יפה.

secure.gif הנתונים שלך נשלחים בצורה בטוחה.
אפשרויות תרומה נוספות:
 
העברה בנקאית:
בית חב"ד רחובות
בנק הבינלאומי פאג״י - 52
סניף 174 
חשבון 7701
תרומה בדואר:
בית חב"ד רחובות
ת.ד. 1119 רחובות

באמצעות Paypal
הפרטים הבאים נדרשים עבור בירורים, אישור באימייל וקבלה (לא חובה).  
 
         
 



הטופס חייב להגיע אלינו לא יאוחר מ-11:44 בבוקר.
יום שישי י ניסן (26.03.21)