מתנות לאביונים
גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה

מנהג ישראל בחג הפורים לתת 'מתנות לאביונים' ולשתף גם את מי שאין לו בשמחת החג.
בפורים אין מסרבים לבקשות צדקה, וכפי שאמרו חז"ל "כל הפושט יד, נותנים לו".

בחג הפורים פעילי בית חב"ד מבקרים במחנות הצבא, אצל כוחות הבטחון וההצלה, בבתי הרפואה ועוד. בית חב"ד רחובות עורך מסיבות פורים ברחבי העיר, באווירה פורימית ויחד עם זאת באווירה של קדושה.

תרומתך מסייעת לפעילות הרחבה של בית חב"ד רחובות בחג הפורים.

 

 מתנות לאביונים

 

קישורים נוספים:
חג הפורים
פעילות בית חב"ד בפורים