מתוך האתר ChabadRehovot.co.il

עצרת זיכרון לקדושי מומבאי

יום חמישי 11 דצמבר 2008 - 15:48

רבנים דיינים ואשי ציבור השתתפו בעצרת זיכרון והתעוררות שנערכה בעיר רחובות לזכר הקדושים שנרצחו על קידוש השם בהודו.

הכינוס התקיים בבית הכנסת הגדול של העיר, בהשתתפות קהל רב שבא לכבד את זכר הקדושים.

במהלך העצרת נשאו דברים רבני העיר, שהעלו על נס את המעלה הנפלאה שזכו לה ההרוגים על קידוש השם.
הרב הראשי הרב שמחה הכהן קוק, הזכיר בדבריו את רבי עקיבא, שכל ימיו היה מתפלל "מתי יבוא לידי ואקיימנה (קידוש השם)".

הרבנים דיברו על שלוחי הרבי זי"ע שהגיעו למקומות נדחים ורחוקים על מנת לסייע ליהודים בגשמיות וברחניות. שלא נרתעו על אף הקשיים המרובים בקיום חיי יהדות במקום רחוק כמומבאי.

בכוחו של הרבי התגברו השלוחים על הקשיים ופעלו במקום מתוך מסירות נפש לסייע לכל יהודי באשר הוא.

אחד הדוברים אף השווה בין אברהם אבינו שהיה מכניס אורחים גדול, שהכניס לביתו אפילו לאלו המשתחווים לאבק רגליהם. לגמילות החסדים של השלוחים שקיבלו לבית חב"ד כל יהודי בכל מצב שהוא.

הרב חיים גרוס גיס של השליחה רבקה הולצברג הי"ד, סיפר על גמילות החסדים שאפיינה את חיי השליחות של הזוג הולצברג.
הרב גרוס ביקש שכל משתתף יפנה את הצער שלו לעשיה והוספת מעשי טוב וחסד בעולם.

במהלך הערב חולקו פתקים לקהל, וכל משתתף קיבל על עצמו מעשה טוב לעילוי נשמת הקדושים.

הוסיפו במעשים טובים לזכר הנרצחים במומבאי

בסיום הערב צפו המשתתפים בסרט על השלוחים.

תגובות על: עצרת זיכרון לקדושי מומבאי
אין תגובות.