מתוך האתר ChabadRehovot.co.il

בדיקת תפילין ומזוזות

בדיקת תפילין ומזוזות

 דוא"ל

מידע נוסף על התפילין   מידע נוסף על המזוזה

מזוזה בפתח הבית היא מצווה מהתורה. על הקלף של המזוזה כתובות האותיות 'שד"י' שהן אחד משמותיו של הקדוש-ברוך-הוא וגם ראשי התיבות שומר דלתות ישראל. מזוזה

המזוזות הן אפוא 'שומרות הסף' שלנו וחשוב מאוד שיהיו כשרות למהדרין. מזוזה שאות אחת ממנה נמחקה או נפגמה – היא חסרת כל ערך. דין זה תקף גם לגבי התפילין. תפילין שפרשיותיהם או בתיהם נפסלו אינם תפילין והמברך עליהם מברך 'ברכה לבטלה'.

פעמים רבות השיב הרבי זי"ע לאנשים - אשר בקשהו ברכה לרפואה או פרנסה - לבדוק את התפילין ו/או המזוזות. סיפורים רבים התפרסמו מאז על בעיות שנפתרו לאחר תיקון התפילין והמזוזות.

על-פי המנהג יש לבדוק את התפילין והמזוזות פעם בשנה או שנתיים. בית-חב"ד מעסיק סופר סת"ם (ספר-תורה, תפילין, מזוזות) מומחה אשר יבדוק את התפילין והמזוזות שלכם.

במידת הצורך ניתן לרכוש באמצעות בית-חב"ד תפילין ומזוזות חדשים ומהודרים.

פנו עוד היום לבית חב"ד, לקניית ובדיקת התפילין והמזוזות.
במרכז 'ופרצת' חב"ד, הרצל 155 (בחצר) 08-947-3386.

 דוא"ל