מתוך האתר ChabadRehovot.co.il

שירותי יהדות

שירותי יהדות

 דוא"ל
בחנויות, בקניון, ברחובות, במשרדים, אצל כוחות הביטחון ובעצם בכל רחובות. בכל יום שישי כולם מניחים תפילין.
כל אישה ובת מדליקה נרות שבת.
בכל ערב שבת מחלקים בעיר רחובות אלפי נרות.
הכשרות היא אחת מיסודות היהדות, וסימני ההיכר של יהודי.
מטבח כשר הוא חובה בכל בית.
בכל שבוע בית חב"ד רחובות מחלק אלפי עלונים בשפות עברית, אנגלית וצרפתית.
העלון שיחת השבוע מחולק בכל בתי הכנסת בעיר ובמקומות ציבוריים.
לוח השנה היהודי מלא בחגים.
על מנת להיות מעודכנים, אתם צריכים
לוח-שנה של בית חב"ד.
הנשמה הניצחית 'זקוקה' לקצת עידוד מאיתנו. ע"י אמירת קדיש ומשניות הנשמה זוכה לעליה בגן עדן.
פרשיות התפילין והמזוזה, כתובים בדיו על קלף מעור בהמה. עם הזמן הם עשויים להישחק ואף להיפסל.
חשוב לבדוק את כשרותם
בית חב"ד רחובות נותן לכם כמה אפשרויות
(לילדים - יש ספר משלהם, במדור ילדים)
כאשר ציבור או קהילה משתתפים יחדיו בכתיבת ספר תורה, אזי מתאחדים הם באמצעות התורה ומבטאים את שייכותם לה' ולתורתו.
בהתאם לכך הציע הרבי מליובאוויטש לכתוב ספרי תורה מיוחדים למען אחדות עם ישראל.
באתר משרד הדתות
מקוואות בעיר רחובות
באתר משרד הדתות
 דוא"ל